Savijanje

Postupak savijanja tehnologija je hladne obrade metala pomoću koje se izrađuju savinuti profili i dijelovi različitih konstrukcija, spojni elementi, nosači elektroopreme, kućišta, nestandardni limeni dijelovi i dr.

Savijanje u Metaloobradi d.o.o. izvodi se na strojevima marke HACO, a jedan od njih je suvremeni CNC HACO Euromaster S.

Osnovni parametri savijačnice HACO Euromaster S:
Maksimalna duljina metala: 3,6 m.
Maksimalna debljina metala (L = 3,6 m): čelik - do 8 mm, inox - do 6 mm, aluminij - do 10 mm.

Drugim tvrtkama koje ne posjeduju opremu za savijanje, naša usluga savijanja omogućava finaliziranje svojih proizvoda.

Osim kvalitetne savijačnice, ključan faktor koji utječe na kvalitetu savijanja je dobra proizvodna infrastruktura koja uključuje adekvatno opremljeni prostor i kvalificirane radnike.

CNC savijanje omogućuje brzu obradu metala s visokom preciznošću.

Interes za usluge savijanja može postojati i u tvrtkama koje se bave savijanjem, a nije im dovoljan vlastiti kapacitet proizvodnje.

Za više informacija, molimo vas da se obratite našim djelatnicima putem e-maila.