Povećanje proizvodnih kapaciteta – Automatizirana tračna pila Beka-mak

Proizvodna linija upotpunjena je novim strojem za rezanje. Uvođenjem automatizirane tračne pile BMSO-330CS NC omogućeno je rezanje metalnih profila većom brzinom.

Kapacitet rezanja:

  • Okruglo – do Ø325 mm

  • Pravokutno – 350x325 mm

  • Kvadratno - 325 mm

Brzina rezanja: 20-100 m/min

Širina reza: 1,1 mm

Tračne pile za rezanje metala koristite se u serijskoj proizvodnji zbog visoke produktivnosti. Glavni element tračne pile je kontinuirani nož (rezač - list tračne pile).

Na CNC tračnoj pili materijal se dodaje u zonu rezanja pomoću motoriziranog radnog stola (dodavača) koji automatski pričvršćuje i pomiče materijal gotovo visoko preciznošću, od 0,01 mm. Pomoću valjkastih transportera na stolu olakšava se kretanje materijala.